A 2011. évi CLVI törvény hatálybalépésekor már működő vállalkozás (cég és egyéni vállalkozó) 2012. február 29-ig köteles székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál  a 8/A § (1-3 bekezdés )  alapján nyilvántartásba vételét kérni.

A 2012. január 1. után alakult vállalkozások, pedig a megalakulástól számított illetve az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltását követő 5 munkanapon belül kamarai tagságot létesíteni.

A kamarai feladatok ellátásához a tagnak kamarai hozzájárulást kell fizetni, melynek összege évi 5 000 Ft. A tagdíj összegét tárgyév március 31-ig kell megfizetni. A kamarai hozzájárulás meg nem fizetése köztartozásnak minősül. (Veszprémi Kereskedelmi és Iparkamara 73200189-11020260)

A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére kötelezően nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatások:

- tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben,

- üzleti partnerkeresés,

- pályázatfigyelés.

A fenti kötelezettségek nem vonatkoznak azokra a gazdálkodó szervezetekre, amelyek főtevékenysége mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenység:

- mezőgazdasági, erdőgazdálkodási tevékenység

- halászati és vadászati tevékenység

Ideértve az ezekhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet, valamint a mezőgazdasági gazdálkodó szervezetek által létrehozott, termékek piacra jutását segítő szervezetek tevékenységét is.

 

Leave a comment